Edicto de adxudicacion de contrato menor mellora do acceso á rúa Igrexa, en Vilaza.