BASES DE CONTRATACION DE URXENCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR