ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DUN CENTRO SOCIAL PARA A ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES