Asamblea informativa sobre o proxecto de recuperación patrimonial