PROCEDEMENTO PARA SELECCIÓN DAS BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019