Proxecto de aforro e eficiencia enerxética nas zonas de Guimarei estrada, Albarellos rúa Progreso (O campo).