Proxecto de aforro e eficiencia enerxética la iluminación pública nas zonas de Medeiros 1, Medeiros 2 e San Cristovo interior.