Prevención e defensa contra incendios forestais en Galicia.