Bases reguladoras da convocatoria de axudas para a adquisición de libros e material escolar para o curso 2021/2022.