Convenio de colaboración entre a Axencia de Truismo de Galicia e o Concello de Monterrei para a realización de visitas guiadas e de información turística na Fortaleza de Monterrei.