Convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo e Galicia, a Depuatción Provincial de Ourense e o Concello de Monterrei para a limpeza, conservación e mantemento do contorno do Castelo de Monterrei.