Proxecto: Adquisición de equipamento informático para aula tecnolóxica itinerante