AXUDAS AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO – POSTA EN MARCHA DE NOVAS ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS NAS ALDEAS MODELO