Oferta extraordinaria do emprego público para estabilizar o emprego temporal do Concello de Monterrei.