Anuncio de apertura de proposicións expediente piscina