aedl

29/01/2024

Subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia (Bono consolida economía social) – 2024

TR802L – Subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia (Bono consolida economía social) – 2024 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802L&ano=2024&numpub=1&lang=gl Data de publicación: 24/01/2024 Data […]
29/01/2024

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas – 2024

TR349F – Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas – 2024 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2024&numpub=1&lang=gl Data de publicación: 29/01/2024 Data de […]
19/01/2023

AXUDAS AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO – POSTA EN MARCHA DE NOVAS ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS NAS ALDEAS MODELO

LIÑA DE AXUDAS DESTINADAS A POSTA EN MARCHA DE NOVAS ACTIVIDADES NON AGRCOLAS – ALDEAS MODELO
19/01/2023

AXUDAS AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2023

DESTINADAS A COMPRA DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA EMPRESAS QUE DESENVOLVAN ACTIVIDADES NON AGRICOLAS