aedl

21/11/2019
EDICTO AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR EXERCICIO 2019-2020
02/09/2019

ANUNCIO FORMALIZACIÓN DO CONTRATO SUBVENCION IDAE EXPEDIENTE FEDER -EELL-2018-000073

CONTRATO EXPEDIENTE FEDER -EELL-2018-000073
29/07/2019

EDICTO ADXUDICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS DO CONCELLO DE MONTERREI EXERCICIO 2019

EDICTO En cumprimento do establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da […]