Emprego

14/12/2016

EDICTO DE APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN AUXILIAR DO SERVIZO DE LIMPEZA

Edicto de aprobación das baases de contratación Edicto da data límite para presentación de instancias        
08/11/2016

Bases que rexerán o proceso de selección para a contratación temporal de tres peóns de obras públicas para a brigada municipal de obras e servizos

Bases Lista provisional de admitidos e excluídos Lista definitiva de admitido e excluídos Acta de valoración
07/11/2016

Bases que rexerán o proceso de selección para a creación dunha brigada de recuperación e mantemento de elementos da arquitectura popular

Bases Edicto da data límite para peresentación de instancias Lista provisional e admitidos e excluídos Lista definitiva de admitidos e excluídos Acta de valoración
09/08/2016

Bases bolsa de emprego Axuda no Fogar

Bases contratación auxiliar de axuda no fogar Listaxe de admitidos e excluídos listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección