Perfil Contratante

05/06/2018

EDICTO CORRECCIÓN PLIEGO OBRA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS

Edicto correccion pliego
28/05/2018

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS
16/03/2018

Obra de Reforma para Forno Veciñal INFESTA

EDICTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA DE REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA FORNO VECIÑAL EN INFESTA
09/12/2017

Edicto de adxudicación de contrato menor visitas guiadas

Edicto de adxudicación de contrato menor visitas guiadas