Perfil Contratante

09/12/2017

Edicto de adxudicación de contrato menor rehabilitación do palco da Alameda de Vilaza.

Edicto de adxudicación de contrato menor rehabilitación do palco da Alameda de Vilaza
09/12/2017

Edicto de adxudicacion de contrato menor mellora do acceso á rúa Igrexa, en Vilaza.

Edicto de adxudicación de contrato menor mellora do acceso á rúa Igrexa, en Vilaza
09/12/2017

Edicto de adxudicación de contrato menor mellora da sinalización en Monterrei

Edicto de adxudicacion de contrato menor mellora da sinalización en Monterrei
09/12/2017

Adxudicación co contrato menos visitas teatralizadas.

Adxudicación de contrato menor visitas teatralizadas