Perfil Contratante

09/08/2017

EDICTO ADXUDICACION DO CONTRATO DE OBRA «PAVIMENTACIÓN, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA LEIRAS EN MEDEIROS

EDICTO ADXUDICACION DO CONTRATO OBRA PAVIMENTACIÓN, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA LEIRAS, EN MEDEIROS
21/06/2017

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA EXPLOTACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL DE ALBARELLOS E DO BAR-CAFETARÍA DA INSTALACIÓN

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN CONTRATO EXPLOTACIÓN PISCINA
13/06/2017

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DA OBRA «ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA RÚA TORREÓN, EN MEDEIROS»

Anuncio de adxudicación do contrato menor da obra «Abastecemento e saneamento na rúa Torreón, en Medeiros»
25/05/2017

Anuncio de apertura de proposicións expediente piscina

Anuncio de apertura de proposicións expeditne piscina