Perfil Contratante

04/05/2017

Licitación para a contratación do Bar e da Piscina Municial de Albarellos.

Licitación para a contratación do Bar e da Piscina Municial de Albarellos.
03/11/2016

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Pousa.

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Pousa.
03/11/2016

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Salgueira.

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Salgueira.
10/06/2016

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a explotación do servizo do Bar-Cafetaría da instalación da Piscina Municipal de Albarellos.

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a explotación do servizo do bar-cafetaría da instalacióne da piscina municipal de Albarellos